Pirkimo taisyklės | Nuotolinė sutartis

Gerbiamas (-a) kliente,

Prašome prieš pateikiant užsakymą įdėmiai perskaityti šias taisykles. Įforminkite užsakymą tik jeigu visiškai supratote taisykles, su kuriomis supažindiname toliau, ir sutinkate jų laikytis.
Šią sutartį tarpusavyje sudaro SIA LIBERI:

toliau tekste – „Pardavėjas“ ir Pirkėju, kuris perka prekę interneto parduotuvėje Le24.lt

Nuotolinės sutarties sąlygos taikomos visiems interneto parduotuvėje Le24.lt pateikiamiems užsakymams.

Jei turite klausimų, susisiekite su mumis Jums patogiu būdu:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra pirkėją (toliau – Pirkėjas) ir pardavėją (toliau – „Pardavėjas“) teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriuo nustatoma: teisės ir pareigos, susijusios su prekių įsigijimu, mokėjimu; prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygos ir tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje Le24.lt susijusios taisyklės.


1.2. Šiose Taisyklėse „Pirkėjas“ reiškia asmenį, užsiregistravusį Le24.lt kaip pirkėjas ir (arba) pateikusį užsakymą.

Le24.lt prekes pirkti gali:

1.2.1. Veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu;
1.2.2. Nepilnametis nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, gavęs savo tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai ši sąlyga individualiai netaikoma;
1.2.3. Juridinis asmuo.

1.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas ar pateikdamas užsakymą, pačiais šiais veiksmais patvirtina, kad turi teisę pirkti Le24.lt.
1.4. „Pardavėjas“ turi teisę bet kuriuo metu keisti, redaguoti arba papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus pirkėjai informuojami Le24.lt svetainėje. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo, kai jie tampa prieinami abiem šalims. Todėl Pirkėjui patariama perskaityti šias Taisykles prieš kiekvieną pirkimą.
1.5.  Pardavėjas atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės, jeigu Pirkėjas iš dalies ar visiškai nėra susipažinęs su taisyklėmis, nors galimybė susipažinti buvo suteikta.

2. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2.1. Pirkėjo ir Pardavėjo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma tuo momentu, kai Pirkėjas įformina ir pateikia užsakymą interneto parduotuvėje.
2.2. Sudarant Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo pateikimo metu buvęs prekių asortimentas, jų kainos, taip pat kitos sąlygos yra įpareigojančios Pirkėją ir Pardavėją, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
2.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos Le24.lt duomenų bazėje.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje Le24.lt laikydamasis šių Taisyklių.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, apie tai pranešęs Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos.
3.3. 3.2 punkte nurodyta teise pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nesugadinta ir nepakeistas jos vizualinis pavidalas, taip pat ji nebuvo naudota.

4. PARDAVĖJO TEISĖS

Jeigu Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui, Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjui prieigą prie interneto parduotuvės Le24.lt.

5. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pardavėjas įsipareigoja suteikti galimybę naudotis interneto parduotuvės, kurios veiklos sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje Le24.lt paskelbtos nuostatos, paslaugomis.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo įsigytas prekes Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, laikydamasis šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja nepažeisti Pirkėjo teisės į jam priklausančios asmeninės informacijos privatumą.
5.4. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje Le24.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį, apie tai iš anksto informavęs Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui jos atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 2 darbo dienas.
5.5. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjo sumokėtos sumos, kol prekės nebus grąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas nepateiks įrodymų, kad prekės Pardavėjui buvo išsiųstos, – atsižvelgiama į anksčiau įvykdytą vieną iš šių sąlygų.

6. PREKIŲ KAINA

6.1.  Prekių kainos yra tokios, kokios nurodytos interneto parduotuvėje. Pardavėjas deda visas įmanomas pastangas, kad Pirkėjo užsakymo metu nurodytos Prekių kainos būtų teisingos.
6.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau jų pasikeitimas neturi įtakos jau sudarytoms sutartims.
6.3. Prekių kainos nurodytos su tokiu PVM (jeigu šis mokestis taikomas), koks galioja tuo konkrečiu metu Latvijos Respublikoje. Tuo atveju, kai PVM tarifas keičiasi laikotarpiu nuo prekės užsakymo datos iki pristatymo datos, jos kaina gali keistis atsižvelgiant į PVM 
6.4.  Į prekių kainas neįskaičiuotos su užsakymo vykdymu ir prekės pristatymu susijusios išlaidos. Interneto parduotuvėje nurodyta pristatymo kaina gali keistis. Galiojanti pristatymo kaina yra nurodyta skyriuje „Prekių pristatymas“.
 

7. MOKĖJIMO SĄLYGOS

7.1. Pirkėjas gali sumokėti už savo užsakymą, pasirinkęs vieną iš šių mokėjimo būdų:

7.1.1. Grynais pinigais, sumokamais kurjeriui, atsiimant prekę 

7.1.1.1 Pasirinkus atitinkamą mokėjimo būdą, taikomas papildomas komisinis mokestis – 0,99 EUR

7.1.2. Banko kortele, atsiimant prekes „Omniva“ paštomatuose;

7.1.2.1 Pasirinkus atitinkamą mokėjimo būdą, taikomas papildomas komisinis mokestis – 0,99 EUR

7.1.3. Atliekant pervedimą į RAB „Liberi“ sąskaitą, naudojantis rekvizitais. Rekvizitai pateikiami užsakymą patvirtinančiame el. pranešime.

7.1.3.1 Papildomas komisinis mokestis pasirinkus šį mokėjimo būdą netaikomas.

7.1.4. Mokėti kortele – „VISA“, „MasterCard“:

7.1.4.1 Mokama eurais. Valiutos kursą nustato bankas emitentas.

7.1.4.2 Daugiau informacijos apie mokėjimo operacijos apdorojimą rasite čia:

7.1.4.3 Papildomas komisinis mokestis pasirinkus šį mokėjimo būdą netaikomas.


7.1.5. BNaudojantis „PayPal“ sistema: daugiau informacijos yra tinklavietėje www.paypal.com;

7.1.5.1  Papildomas komisinis mokestis pasirinkus šį mokėjimo būdą netaikomas.

8. PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų pristatymo adresą.
8.2. TPirkėjas privalo prekes atsiimti pats. Jeigu Pirkėjas pats prekių paimti negali, tačiau prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių atidavimo ne tam asmeniui.
8.3. Paprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ir per skyriuje „Prekių pristatymas“ nurodytą laikotarpį.
8.4. Galiojanti pristatymo kaina yra nurodyta skyriuje „Prekių pristatymas“.
8.5. Pirkėjui pasirinkus mokėjimą kurjeriui arba pasiimant prekę „Omniva“ paštomate, turi būti sumokėtas papildomas 0,99 EUR komisinis mokestis.
8.6. Kainos gali keistis, tai priklauso nuo partnerių pasiūlymų.
8.7. Pardavėjas neatsako už prekių nepristatymą iki nustatyto termino, jeigu prekės Pirkėjui nebuvo pristatytos arba nebuvo pristatytos laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
8.8. Atsiimant prekę „Omniva“ arba „Smart Post“ paštomate, Klientas gauna trumpąją žinutę, kad prekę jau galima pasiimti iš konkretaus paštomato.
8.9. Prekės gavimą patvirtins prekės priėmimo aktas arba el. pranešimas, patvirtinantis, kad siunta gauta ir pasiimta iš paštomato.
8.10.Atsiimdamas prekę iš kurjerio, klientas pasirašo siuntos pristatymo patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad klientas siuntą gavo.
8.11. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė yra pažeista (suglamžyta, šlapia arba kaip nors kitaip pažeista), Pirkėjas privalo tai nurodyti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje arba kitame siuntos pristatymą ir priėmimą patvirtinančiame dokumente, taip pat dalyvaujant Pardavėjui arba jo atstovui surašyti laisvos formos aktą dėl siuntos pažeidimo. Pirkėjui viso to nepadarius, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekės netinkamumą, – jeigu tik netinkamumo priežastis nėra gamybos brokas arba netinkama komplektacija, ir jeigu prekės neatitikimą buvo galima nustatyti, apžiūrėjus prekę iš išorės.
8.12. Pirkėjui siuntą pasiėmus „Omniva“ arba „Smart Post“ paštomate ir pastebėjus prekės neatitikimą, privaloma nedelsiant apie tai informuoti „Le24“.
8.13. Užsakymas perduodamas vykdyti tada, kai pinigų suma, sumokėta už prekę, įskaitoma pardavėjo sąskaitoje.
8.14.  Le24.lt užsakytų prekių važtaraštis, jas pristatant kurjeriui arba į paštomatą, Pirkėjui išsiunčiamas elektroniniu būdu Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

9. PREKIŲ GRĄŽINIMS IR KEITIMAS

9.1. Pirkėjas turi teisę pakeisti prekę:

9.1.1. Pakeisti prekę į bet kurią kitą galima 1 mėnesio laikotarpiu!
9.1.2.  Jeigu Pirkėjas nori pakeisti prekę, prekės išvaizda turi būti išlaikyta tokia, kokia buvo: pirminė, originali – be naudojimo žymių (avalynė turi būti originalioje dėžutėje, o drabužiai – su etiketėmis).
9.1.3.  Pirkėjas turi pridėti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą – čekį arba važtaraštį.
9.1.4. Pirkėjas turi užpildyti formą, kurią rasite ČIA. Jeigu nėra galimybės išspausdinti arba atsisiųsti el. paštu šios formos, Pirkėjas gali laisva forma aprašyti prekės keitimo priežastis, taip pat modelį, į kurį ją norėtų keisti.
9.1.5. Pirkėjas gali iš karto įforminti naują užsakymą Le24.lt, komentaruose nurodydamas ankstesnio užsakymo numerį. Užsakyta prekė iš karto bus rezervuota Pirkėjui ir išsiųsta užsakyme nurodytu adresu, kai tik Le24.lt gaus keičiamą prekę.
9.1.6. Už naujos prekės pristatymą Pirkėjui sumoka Le24.lt

9.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę:

9.2.1. Pirkėjas gali grąžinti Le24.lt bet kurią prekę per 14 dienų nuo įsigijimo.
9.2.2. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 5 darbo dienas nuo tada, kai Le24.lt gauna grąžinamą prekę.
9.2.3. Prekės išvaizda turi būti išlaikyta tokia, kokia buvo: pirminė, originali – be naudojimo žymių (avalynė turi būti originalioje dėžutėje, o drabužiai – su etiketėmis).
9.2.4. Pirkėjas turi pridėti pirkimą patvirtinantį dokumentą – čekį arba važtaraštį.
9.2.5. Pirkėjas turi užpildyti formą, kurią rasite ČIA. Jeigu Pirkėjas negali atrasti šios formos, tuomet gali laisva forma aprašyti grąžinimo priežastis ir nurodyti savo sąskaitos, į kurią pageidauja, kad būtų pervesti pinigai už grąžinamą prekę, numerį..
9.2.6. Prekių grąžinimas Omniva siuntų terminalais NEMOKAMAS. Pristatymo išlaidos neatlyginamos.

9.3. Prekės naudojimo metu pastebėjęs, kad yra gamybos arba kitoks brokas, Pirkėjas turi:

9.3.1. Rašykite el. pašto adresu: [email protected], taip pat pridėkite brokuotos prekės nuotraukas..
9.3.2. Esant akivaizdžiam brokui, brokuotos prekės grąžinti nebūtina.
9.3.3. Prie elektroninio pranešimo ir siuntos pridedami prekės įsigijimo dokumentai – čekis arba važtaraštis.
9.3.4. Kad atgautų pinigus už brokuotą prekę, Pirkėjas turi užpildyti formą, kurią galima rasti ČIA. Jeigu formos negali rasti, Pirkėjas gali laisva forma aprašyti broką, prašydamas grąžinti pinigus už brokuotą prekę.
9.3.5. Užpildytą anketą prašome siųsti el. pašto adresu: [email protected]
9.3.6. Tuo atveju, jeigu prekę tektų grąžinti į parduotuvę Le24.lt ir būtų patvirtinta, kad yra brokas, kompensuosime prekės siuntimo išlaidas.

9.4. Keitimas arba grąžinimas vartotojų teisių pagrindu

9.4.1. Remiantis 1999 m. kovo 18 d. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsniu, vartotojas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl to, kad prekė neatitinka sutarties sąlygų, 2 metų laikotarpiu nuo prekės įsigijimo dienos.
9.4.2. Pretenzijos dėl prekės pateikimo laikotarpis – 2 metai, per kuriuos, paaiškėjus, kad batai arba drabužiai yra su kokiu nors trūkumu dėl gamintojo kaltės, Le24.lt ieškos galimybės jį pašalinti.
 

10. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA (PRIVATUMO POLITIKA)

10.1. Pirkėjas, kuris naudojasi Le24.lt svetaine, sutinka su galiojančia Konfidencialumo politika ir asmens duomenų tvarkymu.
10.2. Asmens duomenų gavimas ir naudojimas

10.2.1. Asmens duomenimis laikoma informacija, kurią Le24.lt gavo su asmens sutikimu, kad įvykdytų užsakymą.
10.2.2. Nuolatinių klientų asmens duomenys gali būti gauti šiais būdais:

10.2.2.1. pateikiant kontaktinę informaciją (įskaitant Pirkėjo vardą, pavardę, pašto adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, pageidaujamą susisiekimo būdą) Le24.lt svetainėje;
10.2.2.2. iš kliento paskyros Le24.lt svetainėje arba naudojant slapukus;
10.2.2.3. perkant Le24.lt – pateikiant kontaktinę informaciją arba siunčiant informaciją, susijusią su pageidaujamu pirkimo būdu (būtini pateikti asmens duomenys gali būti Pirkėjo vardas, pavardė, pašto kodas, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.);

10.3. Kitos informacijos gavimas

10.3.1. Le24.lt taip pat renka anoniminę informaciją, t. y. tokią, kuri nesusijusi su konkrečiu asmeniu (informacija apie lytį, amžių, pagrindinę kalbą, buvimo vietą) ir nesuteikia galimybės asmenį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti.

10.4. Gautų kliento asmens duomenų naudojimas

10.4.1. Gautus asmens duomenis Le24.lt naudoja, kad pristatytų prekes ir įvykdytų sutartyje ar su Pirkėju nustatytus įsipareigojimus arba prašymus.
10.4.2. Kad klientai būtų geriau aptarnaujami, Le24.lt gali suteikti informacijos apie kai kuriuos klientus savo verslo partneriams, atsakingiems už prekių pristatymą. Trečiosioms šalims gali būti perduoti šie duomenys: Pirkėjo vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas.

10.4.3. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

 

10.5. Gautų Pirkėjo asmens duomenų keitimas

10.5.1. Duomenis, kurie buvo pateikti, kad būtų galima identifikuoti klientą ir susisiekti, galima peržiūrėti, keisti ir papildyti svetainėje Le24.lt: Mano paskyra -> Redaguoti profilį. Le24.lt įsipareigoja užtikrinti, kad iš Pirkėjo gaunami asmens duomenys bus tikslūs ir teisingi.

10.6. Pirkėjo asmens duomenų apsauga

10.6.1. Le24.lt naudoja visas galimas apsaugos priemones (administracines, technines ir fizines), kad apsaugotų klientų asmens duomenis.

10.7. Prieiga prie Pirkėjo asmens duomenų

10.7.1. Pirkėjas, pateikęs pagrįstą raštišką prašymą, turi teisę gauti šią informaciją:
10.7.1.1. Kokie Pirkėjo duomenys gauti, duomenų šaltinis, kada buvo pakeista į duomenis įtraukta informacija (jei tai leidžia norminiai aktai);
10.7.1.2. Kokiu tikslu buvo tvarkomi asmens duomenys (informacija apie asmens duomenų gavėjus), kada buvo tvarkomi; sužinoti, kokie duomenys buvo pateikti mūsų tinklavietėje.

10.8. Apsauga

10.8.1. Visi klientų asmens duomenys, kurie tapo žinomi prisijungus prie Le24.lt ir perkant interneto parduotuvėje, laikomi konfidencialia informacija.
10.8.2. Siekdama apsaugoti Pirkėjo interesus, bendrovė Le24.lt:

10.8.2.1. Užtikrina sąžiningą ir teisėtą asmens duomenų tvarkymą;
10.8.2.2. Asmens duomenis tvarko tik tokiu tikslu ir tiek, kiek tai būtina;
10.8.2.3. Pasirenka tokį asmens duomenų saugojimo būdą, koks užtikrinanti galimybę identifikuoti klientą bet kada, kai reikia; duomenų tvarkymo laikotarpis nėra ilgesnis nei iš pradžių nurodytas duomenų tvarkymo laikotarpis;
10.8.2.4. Preciziškai tvarko asmens duomenis ir laiku juos atnaujina, keičia arba ištrina, jeigu asmens duomenys yra neišsamūs arba netikslūs.

10.8.3. Pirkėjas turi teisę reikalauti, jeigu tam yra pagrįsta priežastis, kad jo asmens duomenys būtų papildyti, pakeisti, taip pat tvarkymo procesas nutrauktas arba duomenys ištrinti, jeigu duomenys yra pasenę, neišsamūs, neteisingi, tvarkomi neteisėtai arba nebeatitinka pirminio tikslo, dėl kurio jie tvarkyti.

10.9. Privatumo politikos vykdymo taisyklės, keitimai

10.9.1. Le24.lt turi teisę keisti pagrindines Privatumo politikos nuostatas, informavusi apie tai nuolatinius klientus.
10.9.2. Visais klausimais, susijusiais su Privatumo politika arba duomenų tvarkymu, taip pat tais atvejais, kai Pirkėjas nori visiškai ištrinti savo duomenis, Pirkėjas gali kreiptis į Le24.lt, rašydamas el. pašto adresu [email protected]

10.10. Bendrosios duomenų tvarkymo nuostatos

10.10.1. Atsiskaitant kreditinėmis kortelėmis, visas operacijas, kurioms reikalingi kredito kortelių duomenys, atlieka sertifikuotos bendrovės „VISA“ ir „MasterCard“. Kortelės duomenys tvarkomi atitinkamos bendrovės tinklavietėje, o galutinis mokėjimo patvirtinimas atliekamas banko internetiniame puslapyje. Le24.lt neturi prieigos prie Pirkėjo įvestos konfidencialios informacijos kitais atvejais nei atlikto mokėjimo patvirtinimo gavimas.
10.10.2. Prisijungus prie svetainės Le24.lt, slapukai automatiškai renka įvairius techninius duomenis, apimančius IP adresą, paieškos istoriją ir kt. Pirkėjas gali nustatyti savo paieškos sistemą taip, kad slapukai nebūtų įkelti.
10.10.3. Pirkėjas sutinka, kad Le24.lt turi teisę perduoti Pirkėjo asmens duomenis, jog būtų įvykdytas užsakymas, tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, kurjerių tarnyboms, paštui, elektroninių ryšių operatoriams.

10.11. Pirkėjo asmeninės informacijos rinkimo tikslai

10.11.1. Tvarkymas, siekiant įvykdyti užsakymą ir teikti informaciją užsakovui.
10.11.2. Grįžtamojo ryšio su vartotoju palaikymas.
10.11.3. Vartotojų duomenų išsamumo ir atitikties patvirtinimas.
10.11.4. Vartotojų informavimas apie naujus gaminius, specialius pasiūlymus, informacija apie kainas, naujienų ir kitos informacijos siuntimas.
10.11.5. Suteikti Pirkėjui efektyvią klientams teikiamą ir techninę pagalbą, kilus problemoms, susijusioms su naudojimusi interneto parduotuve.

11. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR REIKALAVIMŲ PAREIŠKIMO NETEISMINE TVARKA PROCEDŪROS IR JŲ VYKDYMO TAISYKLĖS

Neteisminiai Skundų ir piniginių reikalavimų nagrinėjimo būdai taikomi savanoriškai. Dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo Vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faksas (8 5) 279 1466, el. paštas [email protected]. Interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt.  Vartotojas taip pat gali kreiptis į Europos vartotojų centrą, adresas: Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius, Lietuva; Telefonas: (8 5) 2650368; Faksas: (8 5) 2623123; El. paštas: [email protected], interneto svetainės adresas http://www.ecc.lt/.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šios Taisyklės parengtos, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.2. Šios Taisyklės taikomos ir su jomis susiję Šalių tarpusavio santykiai aiškinami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.
12.3. Visi ginčai, kylantys dėl šių Taisyklių laikymosi, sprendžiami derybų keliu. Jeigu nepavyksta susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų, nurodytų šiose Taisyklėse, vykdymo, jeigu juos vykdyti trukdo nenumatytos aplinkybės, nepriklausančios nuo Šalių, įskaitant:

12.4.1. Gaisrai, sprogimai, audros ir kitos stichinės nelaimės bei gamtos katastrofos, kurios trukdo įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus arba dėl kurių jų vykdymas vėluoja;
12.4.2. Nelaimės arba aplinkybės, kurių Sutarties Šalys (Šalis) negali kontroliuoti ir kurios trukdo įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus arba dėl kurių jų vykdymas vėluoja;
12.4.3. Valdymo institucijų arba jėgos struktūrų veiksmai, trukdantys įvykdyti įsipareigojimus arba verčiantys vėluoti.

 

TRIALINE web solutions