Sandalai nuo -20% iki -40% Nuo -20 % VISIEMS drabužiams

Pirkimo taisyklės | Nuotolinė sutartis

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra pirkėją (toliau – Pirkėjas) ir pardavėją (toliau – „Pardavėjas“) teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriuo nustatoma: teisės ir pareigos, susijusios su prekių įsigijimu, mokėjimu; prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygos ir tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje Le24.lt susijusios taisyklės.

1.2. Šiose Taisyklėse „Pirkėjas“ reiškia asmenį, užsiregistravusį Le24.lt kaip pirkėjas ir (arba) pateikusį užsakymą.
Le24.lt prekes pirkti gali:

1.2.1. Veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu;
1.2.2. Nepilnametis nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, gavęs savo tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai ši sąlyga individualiai netaikoma;
1.2.3. Juridinis asmuo.

1.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas ar pateikdamas užsakymą, pačiais šiais veiksmais patvirtina, kad turi teisę pirkti Le24.lt.

1.4. „Pardavėjas“ turi teisę bet kuriuo metu keisti, redaguoti arba papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus pirkėjai informuojami Le24.lt svetainėje. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo, kai jie tampa prieinami abiem šalims. Todėl Pirkėjui patariama perskaityti šias Taisykles prieš kiekvieną pirkimą.

1.5.  Pardavėjas atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės, jeigu Pirkėjas iš dalies ar visiškai nėra susipažinęs su taisyklėmis, nors galimybė susipažinti buvo suteikta.

Įkeliama...